Γράψτε τυχόν υποδείξεις - παρατηρήσεις που θα βοηθήσουν στη περαιτέρω βελτίωση της ομάδας
Ονομα :

Email: (απαιτείται)

γράψτε τιιο μήνυμα σας: (απαιτείται)    About

    Ο ιστότοπος υποστηρίζεται από την google και υπεύθυνοι για την ενημέρωση είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας.

    Αποτελεί το επίσημο δικτυακό μέσο ενημέρωσης του Αθλητικού Ομίλου Κεραυνού Αγίου Θωμά.